Anbar modulu, məhsulların idarə olunması,

Şirkətin effektiv anbar idarəetməsini və məhsuldarlığın optimallaşdırılmasını təmin edir

Təklif al

crm page slider

Anbar modulu nədir və nəyə lazımdır?

Anbar modulu, məhsulların effektiv idarə edilməsini və təhlükəsiz saxlanılmasını təmin edir:

 • Məhsulların qeydiyyatı, yığılması, və çıxarılması;
 • Anbar səviyyələrinin təqdimatı və tənzimlənməsi;
 • Təchizat sifarişlərinin avtomatlaşdırılması və izlənməsi;
 • Məhsulların yerləşdirilməsi və saxlanılma düzgünlüyü;
 • Tələbat və tədbirlərin təhlil edilməsi üçün məlumatların təmin edilməsi.

Anbar modulunun əsas funksiyaları

Məhsul İdarəetməsi

Məhsulların qeydiyyatı, anbara girişi, çıxarışı və saxlanılması proseslərinin təkmilləşdirilməsi.

Anbar Səviyyələrinin Nəzarət Edilməsi

Anbar məhsullarının sayı, səviyyə və statuslarının monitorinqi və tənzimlənməsi.

Təchizat Sifarişlərinin İdarə Edilməsi

Təchizat tələblərinin təhlili, sifarişlərin avtomatik yaradılması, təhlükəsizliyi və zamanlaması.

Məhsul Yerləşdirilməsi və Saxlanılma

Məhsulların optimal yerləşdirilməsi, saxlanılma şəklinin təyin edilməsi və yığım düzgünlüyünün qorunması.

Təhlükəsizlik və Tarixçələnmə

Anbar əməliyyatlarının təhlükəsizliyi, müxtəlif əməliyyatların tarixçələnməsi və izlənməsi.

İadələrin İdarə Edilməsi və Analitika

Məhsul geri qaytarmalara nəzarət edilməsi, qaydaların tətbiqi, və məlumatların analiz edilməsi.

Tələbat Proqnozu və Optimal İdarəetmə

Tələbatın proqnozlaşdırılması, anbar səviyyələrinin optimal idarə edilməsi və təchizatın planlanması.

Məhdudiyyətlərin Nəzarət Edilməsi

Məhsulların son istifadə tarixi, istifadə müddəti və məhdudiyyətlərin nəzarət edilməsi və idarə olunması.

Anbar Statistikasının Təhlili

Anbar əməliyyatlarının statistikasının analiz edilməsi, təhlükəsizlik və məhsul effektivliyinin artırılmasına kömək edir.Təklif al

 

Anbar modulu,  biznesin əsaslı əməliyyatlarını idarə etmək üçün təmin edilmiş bir tətbiqat hissəsidir. Bu modul sayəsində şirkətlər anbarları, məhsulları və materialları asanlaşdırılmış, sərfəli və tənzimlənmiş bir şəkildə idarə etmək imkanı əldə edir. Anbar modulu əsas funksiyaları və xüsusiyyətləri aşağıda göstərilmişdir:

 • Məhsul Girişi və Çıxışı: modul, məhsul girişi və çıxışını rahat şəkildə idarə edərək anbardakı məhsulların hərəkətini monitorinq edir. Bu, müştərilərin və təchizatçıların sifarişlərini düzgün şəkildə yerinə yetirməyə kömək edir;
 • Stok Nəzarəti: anbarın təməl funksiyalarından biri stok nəzarətidir. Modul, hər bir məhsulun anbarda olan miqdarını nəzarət altında saxlayaraq hər hansı bir təxmin edilmiş stok minimumunu və maksimumunu ötürməyə imkan verir;
 • Partiya və Seriya İzləməsi: partiya və seriya izləməsi funksiyası, hər bir məhsulun hərəkətini partiyalar və seriyalar üzrə izləməyə kömək edir. Bu, məhsulların nəzərdə tutulan keyfiyyət və istifadə müddətinə əsaslanan izlənməsini təmin edir;
 • Anbar Transferləri: şirkətin fərqli bölgələr və ya anbarlar arasında məhsul transferləri asanlaşdırılır. Bu, təhlükəsiz və effektiv bir şəkildə məhsulların digər bölgələrə köçürülməsini təmin edir;
 • Anbar Sayımı: Anbar modulu, dövrün nəzərdə tutulan tarixində anbar sayımı təşkil etməyə kömək edir. Bu sayım, faktiki stok miqdarını sistemdəki məlumatlarla müqayisə edərək potensial nöqsanları aşkar etmək üçün istifadə edilir;
 • Anbar modulu sayəsində müəssisələr məhsullarını daha dəqiq və təhlükəsiz bir şəkildə idarə edərək effektivliyi artırırlar;
 • Məhsul Paketləməsi: məhsul paketləmə funksiyası sayəsində bir çox məhsulları bir araya gətirərək paketləyib satmaq asanlaşır. Bu, müştərilər üçün paketlə məhsulları təklif etməyə imkan verir və məhsulların effektiv idarə edilməsinə kömək edir;
 • Çatdırılma Qaydaları: anbar modulu, məhsulların və ya materialların müştəriyə çatdırılma prosesini tənzimləməyə kömək edir. Çatdırılma qaydaları təyin edilir və bu sayədə çatdırılma prosesi daha tənzimlənmiş və sərfəli olur;
 • Qiymət Qaydaları: bu funksiyada, məhsulların qiymətlərini tənzimləməyə kömək edir. Adi müştəri ilə fərqli müştəri arasında fərqli qiymətlər, əlavə endirimlər  təklif edə bilərsiniz;
 • Məhsul Alternativləri: məhsul alternativləri funksiyası, müştərilərə eyni məqsədə xidmət edən fərqli məhsul və ya xidmətlər təklif etməyə imkan verir. Bu, müştərilərə daha çox seçim təklif etmək və fərqli tələbatları ödəmək üçün istifadə edilir;
 • Qiymət Siyahısı: qiymət siyahısı funksiyası sayəsində fərqli qiymət siyahıları təyin edə bilərsiniz. Məhsulların fərqli müştəri qrupları üçün qiymətlərini idarə etmək və qiymət dəyişikliklərini asanlaşdırmağa kömək edir;
 • Məhsul Qiyməti: bu funksiya, hər bir məhsulun müxtəlif qiymətlərini tənzimləməyə kömək edir. Bu, fərqli müştəri qrupları, ölçü vahidləri və ya müstəqil qiymət dəyişiklikləri üçün imkan verir. Bu sayədə, məhsul qiymətləri daha sərfəli və müvafiq olaraq tənzimlənə bilir. 

"Stok Əməliyyatları" başlığı altında aşağıdakı funksiyonları da təmin edir:

 • Material Tələbi: material tələbi funksiyası, lazım olan məhsulların və materialların tələbini yaratmağa imkan verir. Bu, müstəqil bir departament və ya istifadəçi tərəfindən tələb edilən məhsulları asanlaşdırmağa kömək edir;
 • Stok Girişi: stok girişi funksiyası sayəsində yeni məhsulların anbara daxil olması, ya da mövcud olan məhsulların sərnişinlər və ya digər dəyişikliklərlə yaddaşda saxlanması asanlaşır. Bu, təyinat nöqtəsinə, ödənişlərə və sifarişlərə əsaslanan müxtəlif stok hərəkətlərini idarə etmək üçün istifadə edilir;
 • Çatdırılma Qeydiyyatı: çatdırılma qeydiyyatı funksiyası, məhsulların müştərilərə çatdırılmasını və ya digər yerlərə köçürülməsini idarə etməyə yardım edir. Bu, sifarişlərin düzgün və tənzimlənmiş şəkildə yerinə yetirilməsinə kömək edir;
 • Alış Qəbzi: alış qəbzi funksiyası, təchizatçılardan əldə edilən məhsulların və materialların qəbzi və ödənişlərin idarə edilməsini təmin edir. Bu, alış hərəkətlərini asanlaşdırmağa və ödənişləri nəzarət etməyə kömək edir.
 • Seçilmiş Siyahı: seçilmiş siyahı funksiyası, sifarişlər üçün lazım olan məhsulları seçməyə kömək edir. Bu, müstəqil sifarişlərə əsaslanan məhsul seçimlərini effektivləşdirir;
 • Çatdırılma Səyahəti: çatdırılma səyahəti funksiyası, məhsulların çatdırılma yerinə yetirilməsi üçün təyin edilən səyahətlərin idarə edilməsini təmin edir. Bu, müxtəlif çatdırılma nöqtələrini və müştəriləri qruplaşdırmağı asanlaşdırır.

Bu stok əməliyyatları funksiyonları, anbar modulunu daha təkmilləşdirilmiş və dəqiq stok idarəetməsinə imkan verir və müxtəlif tələbat və hərəkətləri effektiv şəkildə idarə etməyə yardım edir.

"Stok Hesabatları" başlığı altında aşağıdaki hesabat funksiyonlarını da təmin edir:

 • Stok Hesabatı: stok hesabatı funksiyası, məhsul və materialların anbardakı hərəkətlərini və dəyişikliklərini ətraflı şəkildə izləməyə imkan verir. Hər bir məhsulun giriş və çıxışını, qiymətini və hərəkət tarixçəsini nəzarət etməyə kömək edir;
 • Stok Balansı: stok balansı funksiyası, anbarda olan məhsulların və materialların cari miqdarını, dəyərini və stok mənbələrini təyin etməyə kömək edir. Bu, müəssisənin anbar məhsullarını dəqiq şəkildə izləməyə və idarə etməyə kömək edir;
 • Stok Rekonilyasiyası: stok rekonilyasiyası funksiyası, sistemdəki məlumatları fiziki anbardakı məhsullarla müqayisə edərək fərqini təyin etməyə kömək edir. Bu, stok hesabatlarındakı potensial fərqlərin və səhvlərin aşkar edilməsini təmin edir;
 • Stok Analizi: stok analizi funksiyası, məhsulların hərəkətini və məhsul qaydalarını təhlil edir. Bu, məhsulların satış hərəkətlərini, istifadələrini və digər məlumatları təhlil edərək əsaslı məhsul strukturunu və satış trendlərini müəyyən etməyə kömək edir.

Bu stok hesabatları funksiyaları, stokların və materialların idarə edilməsi üçün dəqiq məlumatlar təmin edir və stok proseslərinin nəzarət altında saxlanmasına imkan verir.

 

CRM

Müştəri bazasının yaradılması və idarə edilməsi

Alış

Təchizat tələblərinin yaradılması və alış əməliyyatlarının aparılması

Satış

Sifarişlərin qəbul edilməsi və satış proseslərinin idarə edilməsi

Onlayn Satış

Sistem vasitəsi ilə onlayn satışların aparılması

Pos (Kassa)

Kassa əməliyyatlarının aparılması

Mühasibatlıq

Maliyyə və hesabat proseslərinin idarə edilməsi

Anbar

Malların effektiv şəkildə saxlanılması və idarə edilməsi

İnventar

Mülkiyyətdə olan sabit aktivlərin idarə edilməsi

İnsan Resursları (HR)

İşçi heyyətinin qurulması və idarə edilməsi

Əmək haqqı

Əmək haqqı qaydaları və əsasə göstərici amilləri

Layihə

Layihələrin planlaşdırılması və idarə edilməsi

İstehsal

İstehsal proseslərinin ardıcıl qaydalarla idarə edilməsi

Keyfiyyətə nəzarət

Məhsulun keyfiyyətə nəzarətin yoxlanılması və idarə edilməsi

Texniki dəstək (Support)

Sorğu növlərinin texniki qulluğu və idarə edilməsi

Yeni modullar

İstəyinizə uyğun yeni modulların yaradılması

Mövzu ilə əlaqədar suallarınız varsa və ya təklif almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin.

Haqqımızda

Şirkətimiz 2011-ci ildə veb saytlarının yaradılması və veb dizayn sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. 2021-ci ildən isə proqramlaşdırma və ERP sistemləri sahəsində xidmətlərimizi davam etdiririk. Qısa müddət ərzində, bir çox şirkət üçün əhəmiyyətli olan ERP xidmətimiz öz mövqeyini tapmışdır. Bu, böyük bir nailiyyətimizdir və biz, əldə etdiyimiz təcrübə və mütəxəssisliklə, bu nailiyyətin davamlılığını qoruyacağımıza inanırıq.

Ardını oxu...

Bizimlə əlaqə

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 277

+994 12 563 41 15 / 16 / 17 

+994 70 516 48 30

info@innoa.az

Təqdimat