İnsan Resursları modulu

İnsan Resursları Modulu, işçi idarəetməsi, təlim, maaş hesabatı və işgücü planlaması kimi prosesləri səmərəli şəkildə idarə etmək üçün hazırlanmışdır.

Təklif al

crm page slider

İnsan Resursları (HR) modulu nə üçün lazımdır?

İnsan Resursları (HR) modulu, biznesin ən əsas sərvətlərindən biri olan insan resurslarını idarə etmək üçün əhəmiyyətlidir. Bu modul, işçi təşkilatını idarə etməkdə və işçilərə dair məlumatları qeyd etməkdə kömək edir. İnsan Resursları (HR) modulu, insan resurslarının effektiv şəkildə idarə edilməsi, işçilərin işə qəbul edilməsi, maaşların və ödənişlərin hesablanması, işçilərin performansının qiymətləndirilməsi, təlim keçirilməsi, layihə və təşkilat içi əlaqələrin tənzimlənməsi üçün əhəmiyyətlidir.

İnsan Resurslarının əsas funksiyaları

ERP-nin İnsan Resursları İdarəetmə sahəsində necə kömək edə biləcəyi haqqında bəzi əsas məlumatlar:

Filial (Branch)

Filial, şirkətin əsas ofisindən fərqli yerlərdə yerləşən bölmələrdən biridir. Hər bir filial, özünəməxsus məqsəd və fəaliyyət sahəsinə malik ola bilər və yerli tələbatlarına cavab verir.

Şöbə (Department)

Şöbə, şirkətin əsas fəaliyyət sahələrinə görə bölmələrdən biridir. Hər bir şöbə, konkret bir iş sahəsində işləyir və özünəməxsus məqsəd və funksiyaları olur.

İşə Qəbul (Recruitment):

İşə qəbul, yeni işçilərin təşkilatın tələbatlarını bərpa etmək məqsədi ilə təşkilatın işçilər bazasına əlavə edilməsi prosesidir. Bu proses iş yerində boş vəzifələri doldurmaq və yeni ixtisaslı işçiləri tapmaq məqsədilə təşkil olunur.

İşçi (Employee)

İş təşkilatında əmək fəaliyyəti göstərən şəxs. İşçilər iş yerində müəyyən bir vəzifədə işləyir və şirkətin məqsədlərinə nail olmağa kömək edirlər.

İşçi Qrupu (Employee Group)

İşçiləri müəyyən meyarlar əsasında qruplaşdıran strukturdur. İşçi qrupları, əmək haqqı hesabatları, məzuniyyət planları və digər işçi təchizatı prosesləri üçün istifadə edilir.

İşçi Dərəcəsi (Employee Grade)

İşçilərin iş yerindəki məsuliyyət və təcrübələrinə görə təyin edilən bir dərəcə sistemidir. İşçi dərəcəsi, işçilərin maaşları və məsuliyyətləri üçün təyinat və qiymətləndirmə üçün əsas təşkil edir.

Davamiyyət (Attendance)

İşçinin işdə olan davamiyyətinin qeyd edilməsi. İştirak nəzarəti, işçilərin iş yerinə düzgün vaxtında gəlməsini və iş başında olmalarını təmin edir.

Məzuniyyət (Leave)

İşçilərin iş yerindən məzuniyyət və ya istirahətə çıxmaq üçün verilən icazə. Məzuniyyət siyahıları, işçilərin məzuniyyət hüquqlarını və istifadə etmələrini tənzimləmək üçün lazım olan bir sistem təşkil edir.

İşçinin Ayrılması (Employee Separation)

Bir işçinin təşkilatdan ayrılması prosesi. Bu proses təşkilatla əlaqənin rəsmiləşdirilməsi, işçinin iş yeri üzrə məsuliyyətinin yoxlanılması və iş təminatının hesablanması tərəfindən nəzərdə tutulur.Təklif al

İnsan Resurslarının (HR) əsasə xüsusiyyətləri:

 • Əməkdaşlıq Planı (Staffing Plan): təşkilatın müvafiq fəaliyyət sahələri üçün tələbatlarını dəqiqləşdirir və müvafiq işçiləri tapmaq üçün nəzərdə tutulan tədbirləri təşkil edir;
 • İş Tələbi (Job Requisition): boş vəzifənin yaradılması və bu vəzifəyə uyğun işçinin lazım olduğunu göstərmək üçün iş yerində tələb olunan bir sənəddir;
 • İş Açıq (Job Opening): təşkilatın  boş vəzifə üçün işçi axtarışına başladığını göstərir. Bu, işçilərə yeni vəzifələr üçün müraciət etmək üçün şans verir;
 • İş Axtaran (Job Applicant): iş yerindəki boş vəzifələr üçün müraciət edən və iş tələbinə uyğunluğunu yoxlayan şəxstir;
 • İş Təklifi (Job Offer): işçiyə iş verilməsini təklif edən rəsmi bir sənəddir. Bu, işçinin təşkilatla müqavilənin şərtlərini müzakirə etməyə başladığı anı göstərir;
 • Müsahibə (Interview):  işçilərə iş tələbi ilə əlaqəli sualların verildiyi və onların bilik və təcrübələrinin yoxlandığı bir prosesdir;
 • Təyinat (Appointment): işçinin müvafiq vəzifəyə təyin edildiyi və işə başladığı prosesdir. Bu, yeni işçilərin işə başlamasını təşkil edir;
 • İşçinin Fəaliyyət Müddəti (Employee Lifecycle): işçinin bir təşkilatda fəaliyyətdə başladığı müddətdən ayrılmasına qədər olan vəziyyətlər və proseslərin bütününü təsvir edir. İşçi ömrü dövrü təşkilatın fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq tənzimlənir və təşkilatın insan resursları idarəetməsi üçün əhəmiyyətli bir hissəni təşkil edir;
 • İşçinin Qəbulu (Employee Onboarding): yeni işçinin təşkilata uyğunlaşması və iş yerində rahat hiss etməsi üçün təmin edilən bir prosesdir. Bu proses yeni işçinin təşkilat, iş və müşahidə etmələri ilə tanış olması və fəaliyyətə başlamaq üçün lazım olan bütün resurslara sahib olması üçün əhəmiyyətli bir mərhələdir;
 • Vəzifə (Designation): bir iş təşkilatında müəyyən bir iş yerinə, məsuliyyətə və iş fəaliyyətinə malik olan konkret bir iş poziyasını təyin edir. Vəzifə, bir işçinin hansı fəaliyyətləri yerinə yetirməli olduğunu və hansı məsuliyyətləri daşımalı olduğunu göstərir. Hər bir vəzifə, konkret bir iş tələbinə və təşkilatın strukturasına uyğun olaraq yaradılır və adlandırılır. İş təşkilatında vəzifələr, işçilərin və tələbələrin məsuliyyət sahəsini və iş təqdimatını açıqlayır;
 • İşçinin Bacarıqları (Employee Skill Map): işçinin bacarıqlarının, təcrübəsinin  təsviri və qiymətləndirilməsi. Bu, işçinin mövcud bacarıqlarının və inkişaf perspektivlərinin nəzarət altında saxlanılmasını və nəzərdə tutulmasını təmin edir;
 • İşçinin Şikayəti (Employee Grievance): işçinin təşkilatla, iş yerində və ya iş şəraiti ilə bağlı iradlarının və şikayətlərinin bərpa edilməsi və həll edilməsi prosesi;
 • Təlim Proqramı (Training Program): işçilərin və ya işçi qruplarının bacarıqlarını artırmaq, təlimlər alaraq yeni bacarıqlar qazanmaq və təşkilatın məqsədlərinə daha yaxşı nail olmaq üçün təşkilat tərəfindən təşkil edilən proqram;
 • Tam və Son Hesabat (Full and Final Statement): işçinin təşkilattan ayrılmasının rəsmiləşdirilməsi üçün hazırlanan və onun son əməliyyatlarını və məsuliyyətini təyin edən məlumatların birləşdirilməsi və təqdim edilməsi prosesi.

CRM

Müştəri bazasının yaradılması və idarə edilməsi

Alış

Təchizat tələblərinin yaradılması və alış əməliyyatlarının aparılması

Satış

Sifarişlərin qəbul edilməsi və satış proseslərinin idarə edilməsi

Onlayn Satış

Sistem vasitəsi ilə onlayn satışların aparılması

Pos (Kassa)

Kassa əməliyyatlarının aparılması

Mühasibatlıq

Maliyyə və hesabat proseslərinin idarə edilməsi

Anbar

Malların effektiv şəkildə saxlanılması və idarə edilməsi

İnventar

Mülkiyyətdə olan sabit aktivlərin idarə edilməsi

İnsan Resursları (HR)

İşçi heyyətinin qurulması və idarə edilməsi

Əmək haqqı

Əmək haqqı qaydaları və əsasə göstərici amilləri

Layihə

Layihələrin planlaşdırılması və idarə edilməsi

İstehsal

İstehsal proseslərinin ardıcıl qaydalarla idarə edilməsi

Keyfiyyətə nəzarət

Məhsulun keyfiyyətə nəzarətin yoxlanılması və idarə edilməsi

Texniki dəstək (Support)

Sorğu növlərinin texniki qulluğu və idarə edilməsi

Yeni modullar

İstəyinizə uyğun yeni modulların yaradılması

Mövzu ilə əlaqədar suallarınız varsa və ya təklif almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin.

Haqqımızda

Şirkətimiz 2011-ci ildə veb saytlarının yaradılması və veb dizayn sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. 2021-ci ildən isə proqramlaşdırma və ERP sistemləri sahəsində xidmətlərimizi davam etdiririk. Qısa müddət ərzində, bir çox şirkət üçün əhəmiyyətli olan ERP xidmətimiz öz mövqeyini tapmışdır. Bu, böyük bir nailiyyətimizdir və biz, əldə etdiyimiz təcrübə və mütəxəssisliklə, bu nailiyyətin davamlılığını qoruyacağımıza inanırıq.

Ardını oxu...

Bizimlə əlaqə

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 277

+994 12 563 41 15 / 16 / 17 

+994 70 516 48 30

info@innoa.az

Təqdimat