İstehsal modulu

Məhsulların yaradılması, tələbatın proqnozlaşdırılması və istehsal proseslərinin effektiv idarə edilməsi üçün inkişaf etdirilmişdir.

Təklif al

crm page slider

İstehsal modulu nə üçün lazımdır?

İstehsalat Modulu, şirkətin məhsullarını effektiv şəkildə yaratmağını, tələbatı proqnozlaşdırmağını və istehsal proseslərini düzgün idarə etməsini təmin edir. Bu modul, məhsul yaradılmasından tələbatın proqnozlaşdırılmasına, sifariş idarəçiliyindən stokların izlənməsinə və istehsalatın maliyyəsindən məhsulların rəyləndirilməsinə qədər bütün aspektləri əhatə edir. İstehsalatın məlumatlı idarə edilməsi, stokların tənzimlənməsi və istehsal proseslərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif funksiyalar və hesabatlar təqdim edir. Bu, şirkətlərə məhsullarını effektiv şəkildə yaratmaq və tələbatı yaxşı proqnozlaşdırmaq üçün əlverişli bir alət təmin edir.

İstehsalın əsas funksiyaları

Bu izahatlar, istehsalat modulunun əsas funksiyalarını təsvir edir və şirkətinizin istehsal prosesini effektiv şəkildə idarə etməyə kömək edir.

Məhsul Yaratma (Product Creation):

Bu modul, yeni məhsulların yaradılması və məlumatlarının dəyişdirilməsi üçün bir platforma sahibdir. Məhsulların adı, kodu, qiyməti, təsnifatları və digər məlumatlar bu bölmədə idarə olunur.

Tələbatın Proqnozlaşdırılması (Demand Forecasting)

İstehsalat modulu tələbatı təhlil edir və müştərilərin sifarişlərini proqnozlaşdırmağa kömək edir. Bu, məhsul sifarişlərinin vaxtında təmin edilməsini və stoklamanın tənzimlənməsini asanlaşdırır.

Sifarişlərin İdarə Edilməsi (Order Management)

Sifarişlər bu bölmədə yaradılır, dəyişdirilir və izlənilir. Sifarişlər müştərilərin tərəfindən yerinə yetirilir və ödənişlər qeyd olunur.

İstehsal Planlaşdırma (Production Planning) 

İstehsalatın təminatı üçün günlük, həftəlik və aylıq planlar yaradılır. Planlar, məhsulların və istehsal proseslərinin effektiv idarə olunmasına kömək edir.

Stokların İzlənməsi (Inventory Tracking)

Modul, materialların və məhsulların hərəkətlərini izləyir və anbardakı stoklamanın optimal tənzimlənməsinə kömək edir. Stoklar və qiymətləndirmə üçün real-vaxtlı məlumatlar təqdim edilir.

İstehsalat Hesabatları (Production Reports)

Modul, istehsalatın ümumi nəticələri və performansı haqqında detallı hesabatlar təqdim edir. Bu, rəhbərlərə və qərar verənlərə geniş məlumatlar təmin edir.

Təminat Proseslərinin İzlenməsi (Supply Chain Tracking)

Təminat proseslərinin və təchizatçıların idarə edilməsi və izlənməsi üçün funksionallıq təqdim edir. Bu, məhsulların vaxtında təmin edilməsini təmin edir.

İstehsal Maliyyəsi (Production Finance)

Bu bölmə, istehsal prosesinin maliyyəsini izləyir və istehsalın daxili maliyyələri və gəlirliliyi haqqında məlumatlar təqdim edir.

Məhsulların Rəyləndirilməsi (Product Quality Control)

İstehsalat prosesinin keyfiyyətinin qeydiyyatı və izlənməsi üçün bir alət təqdim edir. Bu, məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edir.Təklif al

İstehsal modulu aşağıdakı funksiyaları icra edir:

 • Əməliyyat Sifarişi (Work Order): işçilərə və ya avadanlığa təyin olunan işin təsviri və icrası üçün təklif edilir. Əməliyyatlar, sənədləşdirmə və məhsulun yaradılma prosesini təyin edir;
 • İstehsal Planı (Production Plan): istehsal prosesinin təşkilatı və təyinatları üçün plan tərtib edir. Plan, məhsulların müvafiq miqdarlarını, vaxtları və sifarişlərin yerinə yetirilməsini tənzimləyir;
 • İş Kartı (Job Card): işçinin və ya iş prosesinin hərəkət sifarişi və əmrlənməsinin sənədi. İşlərin icrasını, tələbatları və materialların istifadəsini təyin edir;
 • İş Vaxtının Qeydiyyatı (Downtime Entry): istehsal prosesində iş vaxtının itkisi, səbəbləri və müddəti haqqında məlumatı qeyd edir. İş davamlılığını tənzimləyir;
 • Materialların Siyahısı (Bill of Materials): məhsulun yaratılması üçün lazım olan bütün materialların və komponentlərin siyahısı. Materialların miqdarı, təsnifatları və qiymətləri bu sənəddə verilir;
 • İşçilərin işlədikləri yer (Workstation): işçilərin və avadanlığın istehsal işini yerinə yetirdikləri məkanlar. Hər iş yerinə müxtəlif əməliyyatlar və iş prosesləri təyin edilir;
 • Əməliyyat (Operation): iş prosesinin təyinatlarını, sırasını və icrasını təyin edir. Hər bir əməliyyatın təyinatı və şərtləri ayrı-ayrı göstərilir;
 • Yollar (Routing): məhsulun istehsal edilməsində hər əməliyyatın sırasını və nizamını təyin edir. Materialların hərəkəti və istehsalın səyri bu yolla təyin edilir;
 • Keyfiyyət Yoxlanışının Yekunu (Quality Inspection Summary): iş prosesinin keyfiyyət yoxlanışı nəticələrinin təqdim edildiyi hesabat. Məhsulun keyfiyyəti və istehsal prosesi haqqında məlumat təqdim edir;
 • İstehsal Analitikası (Production Analytics): iş prosesinin effektivliyini təhlil edir və məlumatlarını görsəlləşdirir. İstehsalın performansını və ehtimal edilən problemləri qiymətləndirmək üçün istifadə olunur;
 • İstehsal Planlaşdırma Hesabatı (Production Planning Report): istehsal planının effektivliyini qiymətləndirir və məhsulların hazırlanması və çatdırılmasını tənzimləyən planın nəticələrini təqdim edir.

CRM

Müştəri bazasının yaradılması və idarə edilməsi

Alış

Təchizat tələblərinin yaradılması və alış əməliyyatlarının aparılması

Satış

Sifarişlərin qəbul edilməsi və satış proseslərinin idarə edilməsi

Onlayn Satış

Sistem vasitəsi ilə onlayn satışların aparılması

Pos (Kassa)

Kassa əməliyyatlarının aparılması

Mühasibatlıq

Maliyyə və hesabat proseslərinin idarə edilməsi

Anbar

Malların effektiv şəkildə saxlanılması və idarə edilməsi

İnventar

Mülkiyyətdə olan sabit aktivlərin idarə edilməsi

İnsan Resursları (HR)

İşçi heyyətinin qurulması və idarə edilməsi

Əmək haqqı

Əmək haqqı qaydaları və əsasə göstərici amilləri

Layihə

Layihələrin planlaşdırılması və idarə edilməsi

İstehsal

İstehsal proseslərinin ardıcıl qaydalarla idarə edilməsi

Keyfiyyətə nəzarət

Məhsulun keyfiyyətə nəzarətin yoxlanılması və idarə edilməsi

Texniki dəstək (Support)

Sorğu növlərinin texniki qulluğu və idarə edilməsi

Yeni modullar

İstəyinizə uyğun yeni modulların yaradılması

Mövzu ilə əlaqədar suallarınız varsa və ya təklif almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin.

Haqqımızda

Şirkətimiz 2011-ci ildə veb saytlarının yaradılması və veb dizayn sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. 2021-ci ildən isə proqramlaşdırma və ERP sistemləri sahəsində xidmətlərimizi davam etdiririk. Qısa müddət ərzində, bir çox şirkət üçün əhəmiyyətli olan ERP xidmətimiz öz mövqeyini tapmışdır. Bu, böyük bir nailiyyətimizdir və biz, əldə etdiyimiz təcrübə və mütəxəssisliklə, bu nailiyyətin davamlılığını qoruyacağımıza inanırıq.

Ardını oxu...

Bizimlə əlaqə

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 277

+994 12 563 41 15 / 16 / 17 

+994 70 516 48 30

info@innoa.az

Təqdimat